راه آهن جمهوری اسلامی
سکان مدیریت برنامه و بودجه بزرگ ترین شرکت ریلی کشور به یک بوشهری رسید+سوابق 16 تیر 1399
نصیر بوشهر

سکان مدیریت برنامه و بودجه بزرگ ترین شرکت ریلی کشور به یک بوشهری رسید+سوابق

نصیر بوشهر: مدیرعامل شرکت حمل و نقل رجا طی حکمی دکتر حسن اسماعیلی را به عنوان مدیر برنامه و بودجه این شرکت منصوب کرد. به گزارش نصیر بوشهر: دکتر حسن اسماعیلی دانش آموخته دکتری اقتصاد و از مدیران با تجربه استان بوشهر که از ابتدای سال جاری به عضویت هیات مدیره شرکت حمل و نقل […]