رباب پرویزی
سرگردانی جوانان نسبت به آینده خود 06 مرداد 1399
رباب پرویزی

سرگردانی جوانان نسبت به آینده خود

کشور ما یکی از کشورهایی است که جمعیت جوانش بیشترین را تشکیل می‌دهد و متأسفانه خیلی عظیم از این نیروی انسانی که برای جامعه خود می توانند سازنده باشند دچار سرگردانی و بی هدفی در زندگی خود هستند و نمی‌توانند برای رشد و پیشرفت جامعه خود تاثیر‌گذار باشند و این بازتاب بی تدبیری و عدم […]

بررسی تاثیر گرانی ها بر وضعیت روانی 30 تیر 1399
رباب پرویزی

بررسی تاثیر گرانی ها بر وضعیت روانی

بازار اقتصادی دچار آشوب و بی سامانی می‌شود مردم هم گرفتار بی قراری های ناشی از بی اعتمادی به آینده گرانی و تورم هستند و این بزرگترین ضربه را به امید اجتماعی وارد می‌کند. گرانی و تورم در ماه‌های گذشته تاثیرات زیادی بر زندگی مردم داشته و به طور کلی زندگی بسیاری از آنها را […]

هوای گرم و کرونا 23 تیر 1399
رباب پرویزی

هوای گرم و کرونا

بیماری کرونا که امروز تمام جهان را در برگرفته و شاید همه گیری آن در تمام نقاط دنیا با هر آب و هوای را درگیر کرده برای همه این سؤال در ذهن ها مطرح می شود که آیا ویروس تا کی خواهد ماند ؟ چگونه از بین خواهد رفت؟ آیا تغییرات فصلی در این بیماری […]