رباب پرویزی
نظری کوتاه بر پیشینه عالم ۲۲ شهریور ۱۴۰۱
رباب پرویزی زاده

نظری کوتاه بر پیشینه عالم

نظری کوتاه بر پیشینه عالم رباب پرویزی زاده حدود ۸ . ۱۳ میلیارد سال پیش عالم پدید آمد و همان لحظه فضا و زمان هم به وجودآمد. در حالی که عالم فقط یک ثانیه از پیدایش آن می گذشت .چهار نیروی بنیادی طبیعت شامل نیروهای گرامش ،هسته ای قوی. هسته ای ضعیف.والکترو مغناطیس،ویژگی های کنونی […]

سرگردانی جوانان نسبت به آینده خود ۰۶ مرداد ۱۳۹۹
رباب پرویزی

سرگردانی جوانان نسبت به آینده خود

کشور ما یکی از کشورهایی است که جمعیت جوانش بیشترین را تشکیل می‌دهد و متأسفانه خیلی عظیم از این نیروی انسانی که برای جامعه خود می توانند سازنده باشند دچار سرگردانی و بی هدفی در زندگی خود هستند و نمی‌توانند برای رشد و پیشرفت جامعه خود تاثیر‌گذار باشند و این بازتاب بی تدبیری و عدم […]

بررسی تاثیر گرانی ها بر وضعیت روانی ۳۰ تیر ۱۳۹۹
رباب پرویزی

بررسی تاثیر گرانی ها بر وضعیت روانی

بازار اقتصادی دچار آشوب و بی سامانی می‌شود مردم هم گرفتار بی قراری های ناشی از بی اعتمادی به آینده گرانی و تورم هستند و این بزرگترین ضربه را به امید اجتماعی وارد می‌کند. گرانی و تورم در ماه‌های گذشته تاثیرات زیادی بر زندگی مردم داشته و به طور کلی زندگی بسیاری از آنها را […]

هوای گرم و کرونا ۲۳ تیر ۱۳۹۹
رباب پرویزی

هوای گرم و کرونا

بیماری کرونا که امروز تمام جهان را در برگرفته و شاید همه گیری آن در تمام نقاط دنیا با هر آب و هوای را درگیر کرده برای همه این سؤال در ذهن ها مطرح می شود که آیا ویروس تا کی خواهد ماند ؟ چگونه از بین خواهد رفت؟ آیا تغییرات فصلی در این بیماری […]