رحمت اله بیگدلی
واقعیت پرونده کرسنت و خائنان به کشور در این پرونده/احمدی‌نژاد و حامیان وی باید به‌خاطر پرونده کرسنت محاکمه و مجازات شوند 08 مهر 1400
رحمت اله بیگدلی

واقعیت پرونده کرسنت و خائنان به کشور در این پرونده/احمدی‌نژاد و حامیان وی باید به‌خاطر پرونده کرسنت محاکمه و مجازات شوند

رحمت‌اله بیگدلی: ▪️سال‌هاست‌ که جبهه پایداری و اصولگرایان مخالف اصلاحات و زنگنه، تبلیغات وسیعی را بر سر پرونده کرسنت به‌راه انداخته‌ و در حالی که خودشان در این پرونده خیانت کرده‌اند می‌کوشند با وارونه و کاملا برعکس جلوه دادن واقعیت، خیانت خود را پنهان کنند!   ????حقیقت کرسنت ▪️میدان سلمان، گاز ترش دارد. این گاز […]