رسول استادزاده
گلر های بوشهر از اول تا اکنون ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
رسول استادزاده

گلر های بوشهر از اول تا اکنون

عرض ارادت خدمت همه بزرگان در عرصه رشته فوتبال مخصوصا ( گلرهای ماندگار ) و ( خاک خورده و زمین خورده) پاک بوشهر، در ذیل به معرفی (بزرگ دروازه بانان) ادوار گذشته( لیگ فوتبال پویا و پرتحرک بوشهر) می پردازم. ۱/(شهید )مسعود بهرمان ۲/روانشاد هوشنگ ثابت ۳/روانشاد هوشنگ رستمی ۴/روانشاد اکبر کبگانی ۵/روانشاد اسماعیل برزگر […]