رسول سعادت نیا
این دوره شاید پرچالش ترین دوره شورای شهر بوده است 25 شهریور 1399
ارزیابی عملکرد شورای شهر بوشهر در انتخاب شهردار از نگاه فعالین فرهنگی ، اجتماعی استان ؛

این دوره شاید پرچالش ترین دوره شورای شهر بوده است

۱_ نظرتان در مورد عملکرد این دوره شورای شهر بوشهر در انتخاب شهردار چیست ؟ پاسخ روشن است وقتی به تعداد جلسات و انتخابات برگزاری شده توسط شورای شهری برای این منصب می نگریم می بینم که عمر این شورا همه به اختلاف نظر راجع به انتخاب شهردار و سرپرست شهرداری سپری شده است آیا […]