رضا عمویی
نزدیک ۶۴ نفر کشته وتعداد ۱۲۰نفر مصدوم غیر از خسارات مادی در جاده بوشهر _ دیر ۰۴ آذر ۱۳۹۹
نظرات فعالین اجتماعی تنگستان در خصوص اهمیت و نقش بزرگراه ساحلی بوشهر - دیر در امنیت مرزی و انسانی استان

نزدیک ۶۴ نفر کشته وتعداد ۱۲۰نفر مصدوم غیر از خسارات مادی در جاده بوشهر _ دیر

۱_ اهمیت احداث بزرگراه بوشهر _ دیر را تشریح نمایید ؟ درصورت ادامه کار وافتتاح دیگر فاز ها بار ترافیکی چه ماشین های سبک وچه سنگین کاسته خواهد شد امنیت رانندگی بشکل قابل توجهی بالا خواهد رفت ساعت رسیدن به مسیر های رفت وبرگشت کاسته خواهد شد منطقه جنوب رونق بهتری خواهد گرفت( اقتصادی گردشگری […]