رنسانس
اپیکوریسم و رنسانس(میشل اونفری و لوکرس فیلسوف و شاعر رومی) ۰۱ مرداد ۱۳۹۹
علیرضا مشایخ

اپیکوریسم و رنسانس(میشل اونفری و لوکرس فیلسوف و شاعر رومی)

کتاب انحطاط اثر میشل اونفری (چاپ در۲۰۱۷) به بررسی تز او در باب پایان تمدن مسیحی یهودی میپردازد. اونفری در تلاش است که دلایل گسترش این تمدن را در جهان و بویژه امپراطوری روم نشان دهد، اونفری برای گسترش این تمدن سه عامل را مطرح می‌نماید( مسیح و نزدیکی اش به بینوایان و تهیدستان، سن […]