سجاد حسنی
بودجه و عملکرد مالی شهرداری خورموج محرمانه نیست! ۰۶ تیر ۱۳۹۹
سجاد حسنی

بودجه و عملکرد مالی شهرداری خورموج محرمانه نیست!

  از اعضای محترم شورای اسلامی شهر خورموج آقایان ابطحی، هزیمتیان، نصیری، رضایی و بازیار درخواست دارم جزئیات هزینه های انجام شده و مصوبات شورای اسلامی ماده ۱۶ و ۱۷ در سال ۱۳۹۸ را برای اطلاع مردم منتشر کنند. قبلا نیز درخواست شده بود که اعضای شورای اسلامی کمک های انجام شده ماده ۱۶ و […]