سعدآباد
پل چهل ساله ی سعدآباد تنها و غریب افتاده است 24 فروردین 1400
ابرهیم گرمساری

پل چهل ساله ی سعدآباد تنها و غریب افتاده است

نصیر بوشهر – ابرهیم گرمساری – سعدآباد قشنگ قدیم ترین بخش شهرستان دشتستان همچنان مظلوم و محروم مانده است . بخش سعدآباد از قدیم الایام دارای مردمی با فرهنگ و هنر آشنا و پر تلاش در کار و زندگی و پیشرو در تمدن و دانش بوده اند. در آن زمان که هنوز مدارس دولتی در […]