سکینه الماسی
همه یاران الماسی؛خدمت یا خیانت؟!/قسمت چهارم 03 خرداد 1399
پرونده ای برای یک شکست!چرا الماسی در راه یابی دوباره به مجلس شکست خورد

همه یاران الماسی؛خدمت یا خیانت؟!/قسمت چهارم

نویسنده قصد دارد در چندین قسمت، دلایل شکست خانم دکترسکینه الماسی نماینده مجلس دهم درحوزه جنوب را تشریح کند. همه یاران الماسی؛خدمت یا خیانت؟! برخی ها بر این باورند که دیگر نمی توان خدمت به یک نماینده را در امتداد خدمتی دانست که بی مزد و منت باشد.بر این اساس بیشتر کسانی که یک نماینده […]

آیا غیربومیان جنوب استان پاشنه ی آشیل شکست الماسی بودند؟/قسمت سوم 02 خرداد 1399
پرونده ای برای یک شکست!چرا الماسی در راه یابی دوباره به مجلس شکست خورد

آیا غیربومیان جنوب استان پاشنه ی آشیل شکست الماسی بودند؟/قسمت سوم

 نویسنده قصد دارد در چندین قسمت، دلایل شکست خانم دکترسکینه الماسی نماینده مجلس دهم درحوزه جنوب را تشریح کند. حوزه ی انتخابیه جنوب استان بوشهر را میتوان متراکم ترین نقطه کشور از نظر تمرکز و سکونت افرادی دانست که الزاما بومی منطقه محسوب نمی شوند و عموما به دلیل اشتغال و بصورت اقماری و یا […]

آیا شکست گریز ناپذیر بود؟/قسمت دوم 01 خرداد 1399
پرونده ای برای یک شکست!چرا الماسی در راه یابی دوباره به مجلس شکست خورد

آیا شکست گریز ناپذیر بود؟/قسمت دوم

نویسنده قصد دارد در چندین قسمت، دلایل شکست خانم دکترسکینه الماسی نماینده مجلس دهم درحوزه جنوب را تشریح کند. برخی پیروان مکتب های سیاسی، بنیان سیاست و دمکراسی را بی عدالتی میدانند؛ در شطرنج سیاست دولت ها در شرق و غرب، همیشه آنچه رخ میدهد الزاما مطابق با حقیقت ماجرا نیست.نسبت اخلاق با سیاست همیشه […]

نجیب زاده بانویی که نماینده مجلس شد/قسمت اول 31 اردیبهشت 1399
پرونده ای برای یک شکست!چرا الماسی در راه یابی دوباره به مجلس شکست خورد

نجیب زاده بانویی که نماینده مجلس شد/قسمت اول

نویسنده قصد دارد در چندین قسمت، دلایل شکست خانم دکترسکینه الماسی نماینده مجلس دهم درحوزه جنوب را تشریح کند. سکینه الماسی تنها بانویی است که موفق شده بود درحوزه انتخابیه جنوب استان بوشهر به مجلس شورای اسلامی راه یابد.با توجه به جنس قدرت و رقابت های مردسالارانه در ساخت سیاسی جامعه ایران،هرگز نمیتوان پیش بینی […]