سید حسین معروف
شورای شهر بوشهر برای فهم و حل معضلات شهر،کم تجربه و جوان نشان داد 23 شهریور 1399
ارزیابی عملکرد شورای شهر بوشهر در انتخاب شهردار از نگاه فعالین فرهنگی ، اجتماعی استان ؛

شورای شهر بوشهر برای فهم و حل معضلات شهر،کم تجربه و جوان نشان داد

با احترام بسیار به تمامی اعضای محترم شورای اسلامی شهر بوشهر که تعدادی از ایشان از دوستان قدیم حقیر هم هستند،این شورا برای فهم و حل معضلات شهر،کم تجربه و جوان نشان داد.بجز جناب برزگرزاده که تجربه ی سالها مدیریت را دارند و شهر و مردمش را بخوبی می شناسند،مابقی عزیزان جوانانی هستند که باید […]