سید نورالدین امیری
استعفای شهردار بوشهر و چند نکته پیرامون آن! ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹
امیرحسین تاجدینی روزنامه نگار

استعفای شهردار بوشهر و چند نکته پیرامون آن!

پس از کش و قوس های فراوان میگلی نژاد شهردار سابق با شورای شهر و عدم تایید دو گزینه انتخابی شورای شهر توسط وزارت کشور در شهریور ماه ۱۳۹۷ سید نورالدین امیری با ۶ رای شورا شهردار بوشهر شد در این رای گیری دهدار، هاشم زاده، عبدالله زاده، دولابی، شمشیری و نصرتی به سید نورالدین […]