سیف الله حسنی پور
آیا شما به وظیفه قانونی خود عمل کرده اید که انگشت اتهام را به سمت دیگران نشانه رفته‌اید؟ ۲۴ آذر ۱۳۹۸
 سیف الله حسنی پور

آیا شما به وظیفه قانونی خود عمل کرده اید که انگشت اتهام را به سمت دیگران نشانه رفته‌اید؟

هرچند که سوء مدیریت در شیوه اطلاع رسانی نرخ جدید بنزین از سوی مجلس و دولت بوضوح مشاهده شد، مدیران رده بالای سیاسی و اجرایی کشور از جمله وزیر نفت ظاهرا” تا شب قبل از انجام افزایش قیمت بنزین به صورت سری و محرمانه اظهار نظر و تصمیم گیری می‌کنند، مدیران ارشد کشور در خصوص […]