شاهین شهرداری
مدیران شهرداری دیگر تحقیر بس است! ۲۸ آذر ۱۳۹۸
عبدالباقی صداقت

مدیران شهرداری دیگر تحقیر بس است!

امروز که شاهد حضور فوتبالیست های جوان استان بوشهر در باشگاههای لیگ برتری و تیم های ملی بزرگسالان و امید و دیگر تیم های پایه کشور بعنوان بازیکنان شاخص و مطرح هستیم ،مدیران ورزشی شهرداری نمیبایست اینگونه با فوتبال استان بوشهر برخورد کرده و نام پر آوازه شاهین را در کشور بعنوان زنگ تفریح لیگ […]