شرکت گاز استان بوشهر
شرکت گاز استان بوشهر: گاز پتروشیمی های مصرف کننده عمده گاز تا زمان تسویه کامل بدهی وصل نخواهد شد! ۰۵ دی ۱۴۰۲

شرکت گاز استان بوشهر: گاز پتروشیمی های مصرف کننده عمده گاز تا زمان تسویه کامل بدهی وصل نخواهد شد!

شرکت گاز استان ‌بوشهر⁩ در مکاتبه خود با مبین انرژی و دماوند انرژی اعلام کرده که با توجه به ناترازی گاز، از وصل گاز شرکت های مصرف کننده عمده تا زمان «تسویه کامل» بدهی آنها خودداری می کند. این در حالی است که پتروشیمی زاگرس گفته است از ابتدای سال ۱۲ همت گازبها پرداخت کرده […]