شهرداری برازجان
خدمات پسماند یا قاتل مردم برازجان ۲۵ خرداد ۱۳۹۹

خدمات پسماند یا قاتل مردم برازجان

یکی از روشهای مدیریت مواد زائد جامد سوزاندن پسماندها می‌باشد. از زباله سوزها به منظور سوزاندن زباله‌های شهری، مواد شیمیایی آلی، پسماندهای بیمارستانی، مواد پرتوزا، مواد قابل اشتعال و انفجار و لجن‌های حاصل از فرآیندهای تصفیه’ فاضلاب استفاده می‌گردد. آلودگی هوا به عنوان یکی از مشکلات و پیامدهای منفی تاسیسات زباله سوز محسوب می‌گردد. طبق […]