شورای شهر اهرم
مهندسی تعطیلی و سقوط شورا 05 مرداد 1400
علی جهاندار فعال اجتماعی

مهندسی تعطیلی و سقوط شورا

نصیربوشهر – علی جهاندار – مرور تحولات و اتفاقات یکسال اخیر شورای اسلامی شهر اهرم نشان میدهد،جریانی موریانه وار باعث زمین گیرشدن شورا و درنهایت تعطیلی این نهاد که نماد دموکراسی و نظارتی مردم برای مدیریت شهر است، گردیده است. این حرکت از ان جایی شروع شد که دوعضو اقلیت شورا با طرح شفافیت درشورا […]