شورای نگهبان
تایید طرح بومی گزینی توسط شورای نگهبان  ۱۹ مهر ۱۳۹۹
شورای نگهبان

تایید طرح بومی گزینی توسط شورای نگهبان 

کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان ، طرح اصلاح ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری به منظور الزام دولت برای بومی گزینی تایید و به این مصوبه داشتن حداقل ۱۰ سال سکونت در آن محل سکونت اضافه شد. متن کامل مصوبه اخیر شورا که در این نشست تشریح شد به شرح زیر است: طرح اصلاح ماده (۴۴) قانون مدیریت […]