عادل دهدشتی
بخش عمده منابع سازمان تامین اجتماعی متکی به منابعی است که از کارفرمایان دریافت می‌شود و بر همین اساس دریافت نظرات این عزیزان اهمیت بالایی دارد. ۰۴ بهمن ۱۳۹۸
دکتر دهدشتی معاون فرهنگی، اجتماعی و امور استان‌های سازمان تأمین اجتماعی:

بخش عمده منابع سازمان تامین اجتماعی متکی به منابعی است که از کارفرمایان دریافت می‌شود و بر همین اساس دریافت نظرات این عزیزان اهمیت بالایی دارد.

دکتر دهدشتی معاون فرهنگی، اجتماعی و امور استان‌های سازمان تأمین اجتماعی: بخش عمده منابع سازمان تامین اجتماعی متکی به منابعی است که از کارفرمایان دریافت می‌شود و بر همین اساس دریافت نظرات این عزیزان اهمیت بالایی دارد. دکتر دهدشتی در جلسه با رئیس و اعضای کنفدراسیون صنعت ایران گفت: تعامل مستمر با شرکای اجتماعی برای […]