عباس طبیب نژاد
روزهای ماندگار فوتبال ساحلی استان 13 اردیبهشت 1399
عباس طبیب نژاد

روزهای ماندگار فوتبال ساحلی استان

چهارمین دوره لیگ برتر فوتبال ساحلی در سال ۹۰ با یک سنت شکنی برای ما همراه بود و آن قهرمانی در جام خلیج فارس در اردیبهشت همان سال بود که با حضور تیمهای ندسا شیراز، موج گناوه و تیم بندرعباس برگزار گردید. شرکت در آن تورنمنت دو نکته مهم در بر داشت؛ نکته اول باور […]

تقدیم به بنیانگذار وپدر فوتبال ساحلی استان بوشهر 04 فروردین 1399
حسن غریبی

تقدیم به بنیانگذار وپدر فوتبال ساحلی استان بوشهر

آن ایامی که تو کوچه های خاکی محله صلح آباد بچه های قد و نیم دنبال توپ می دویدنداکثریت زیر ذربین عمو عباس بودند ، آن سال ها هنوز کسی اسم فوتبال ساحلی نشنیده بود و یا شنیده بود ولی انجام اش نداده بود،که تورنمنت چند جانبه ی داخل شمال کشور در شهر زیبا کنار […]