عباس عاشوری نژاد
او نیز از عاشقان این روزگار است… ۱۹ تیر ۱۴۰۰
دکتر عباس عاشوری نژاد

او نیز از عاشقان این روزگار است…

نصیربوشهر – عباس عاشوری نژاد – هر چه قدر بیشتر در احوال انسانِ این روزگار می نگرم بیشتر متقاعد می شوم که” سیاره ما دیگر نیازى به آدم هاى موفق ندارد! این سیاره به شدت نیازمند افراد صلح جو، درمانگر، ناجى، قصه گو و عاشق است …” هر چه قدر بیشتر می اندیشم، بیشتر متقاعد […]