عبدالرسول عرب زاده
کرونا بزرگترین معلم بشریت در قرن حاضر ۰۸ فروردین ۱۳۹۹
عبدالرسول عرب زاده

کرونا بزرگترین معلم بشریت در قرن حاضر

کرونا به تنهایی توانست تمام اقتصاد پیچیده ای را که بشر بر آن فخر فروشی می کرد در فاصله کمتر از ۲ ماه تا مرز نابودی بکشاند و سقوط آزاد بورس های جهانی و نفت را بعنوان اساسی ترین انرژی موجود نیاز بشر رقم زند.  تمامی اشعار شعرا و متون ادیبانی که قرن ها در […]