عبدالرسول عرب زاده
کرونا بزرگترین معلم بشریت در قرن حاضر 08 فروردین 1399
عبدالرسول عرب زاده

کرونا بزرگترین معلم بشریت در قرن حاضر

کرونا به تنهایی توانست تمام اقتصاد پیچیده ای را که بشر بر آن فخر فروشی می کرد در فاصله کمتر از ۲ ماه تا مرز نابودی بکشاند و سقوط آزاد بورس های جهانی و نفت را بعنوان اساسی ترین انرژی موجود نیاز بشر رقم زند.  تمامی اشعار شعرا و متون ادیبانی که قرن ها در […]