عبدالرسول غریبی
انتظارات جامعه در استانی زرخیر بسیار فراتر از تلاش ها و فعالیت های موجود است ۱۱ شهریور ۱۳۹۹
ارزیابی عملکرد گراوند استاندار بوشهر از نگاه فعالین سیاسی ، فرهنگی و اقتصادی استان به مناسبت هفته دولت

انتظارات جامعه در استانی زرخیر بسیار فراتر از تلاش ها و فعالیت های موجود است

عبدالرسول غریبی فعال اجتماعی و اقتصادی استان : *س: آیا گراوند در حد و حدود استانداری بوشهر فعالیت کرده است ؟* ج ؛ آنچه که در عرصه انتخاب مدیران و خروجی تصمیمات عالی و اثر گذار بتوان از آن بعنوان یک ظرفیت وتوانمندی قابل دفاع در مدیریتپ عالی استان باشد متاسفانه در این حد دیده […]