عبدالله حسن ابراهیمی
کشت پنبه در هلیله، قبل از تأسیس نیروگاه برق اتمی ۲۵ تیر ۱۴۰۰
عبدالله حسن ابراهیمی

کشت پنبه در هلیله، قبل از تأسیس نیروگاه برق اتمی

نصیربوشهر – عبدالله حسن ابراهیمی – قبل از سال ۵۳ و پیش از آنکه کار ساخت نیروگاه برق اتمی بوشهر آغاز شود، کشاورزان هلیله محصولات متعددی کشت می‌کردند که یکی از این محصولات، گیاه پنبه بود. پیش از تأسیس نیروگاه برق اتمی حدود سه هکتار از زمین‌های کشاورزان هلیله زیر کشت این محصول بود [۱] […]