عبدالواحد موسوی لاری
ما قرار داد ٢۵ ساله با چین بسته ایم، نمی‌توانستیم ١٠ میلیون دوز واکسن بخریم؟ ۰۲ مرداد ۱۴۰۰
عبدالواحد موسوی لاری

ما قرار داد ٢۵ ساله با چین بسته ایم، نمی‌توانستیم ١٠ میلیون دوز واکسن بخریم؟

عبدالواحد موسوی لاری: در همین ماجرای واکسن، بنظر من دولت مستقر حرفی برای گفتن ندارد بالاخره مردم روز به روز دارند تلفات می‌دهند. اگر تمام ظرفیت‌های کشور را برای خرید واکسن بسیج می‌کردند، کار بدی نکرده بودند. چین با ۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون جمعیت برای این تعداد زیاد، واکسن می زند، اگر ما ۱۰ […]