علیرضا محمدی
در عمل پروژه ای که چشمگیر باشد و تغییری محسوس در سطح استان داشته باشد شاهد نبودیم ۱۶ شهریور ۱۳۹۹
ارزیابی عملکرد گراوند استاندار بوشهر از نگاه فعالین سیاسی ، فرهنگی و اقتصادی استان به مناسبت هفته دولت

در عمل پروژه ای که چشمگیر باشد و تغییری محسوس در سطح استان داشته باشد شاهد نبودیم

علیرضا محمدی نویسنده و فعال ورزشی : ۱-وقتی یک بوشهری عامی بخواهد استاندار را نقد کند باید دید از چه منظری به عملکرد استاندار مینگرد بقول قدیمی های بوشهر استاندار و شهردار ما دریان و برکتش.!!!! با توجه به معیشت مردم که گاه از ملوانی و گاه از مراودات با کشورهای حاشیه خلیج فارس انجام […]