علی میرکانی
اقای شیخیانی شهردار خورموج بگذارید دیگران به این شهر خدمت کنند 03 مرداد 1400
علی میرکانی

اقای شیخیانی شهردار خورموج بگذارید دیگران به این شهر خدمت کنند

نصیربوشهر – علی میرکانی –  اغاز بکار شورای شهر جدید نزدیک است و تغییر شهردار هم نزدیک است متاسفانه دوستان شما مرتبا بنر میزنند و شما را قهرمان به مردم معرفی میکنند. اقای شیخیانی شهرداری خورموج در سال ۱۳۳۷ افتتاح شده است خیلی شهرداران امدند و رفتند ولی با اینهمه اعتبارات ارزش افزوده که زمان […]