غلامحسین کروبی
احترام امام زاده با متولی آن است ۱۲ فروردین ۱۴۰۰
غلامحسین کروبی

احترام امام زاده با متولی آن است

نصیر بوشهر – غلامحسین کروبی – شایسته بود قاضی محترم صادر کننده رأی در دادگاه بدوی و قضات محترم تأیید کننده رأی در دادگاه تجدید نظر به دستورالعمل صادره از سوی آیت الله رئیسی به ‌عنوان ریاست محترم و متولی قوه قضائیه احترام می گذاشتند. آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی از کلیه قضات خواست تا بر […]

کنکاشی در علل وقوع قتل یا خودکشی های اخیر در استان بوشهر؛ ۲۹ مهر ۱۳۹۹
غلامحسین کروبی 

کنکاشی در علل وقوع قتل یا خودکشی های اخیر در استان بوشهر؛

خلاصه بحث: عوامل موثر بر شناسایی و کشف علل وقوع: صداقت مسئولان و همه عوامل مرتبط در برخورد با ماجرا و اطلاع رسانی بر مبنای شفافیت ؛ پرهیز از کتمان حقایق و تناقض گویی در بیان اصل ماجرا؛ ریشه یابی علل برای پیشگیری از بروز حوادث مشابه با اتخاذ راهکارهای عملی و خارج از شعار؛ […]