فرا زمینی ها در میانرودان
فرا زمینی ها در میانرودان 15 فروردین 1399
امیرحسین تاجدینی

فرا زمینی ها در میانرودان

در طول تاریخ، تئوری‌های جسورانه‌ای که به صورت تصورات خیالی تلقی شده کم نیست، ولی همین مسائل پس از گذشت زمان به صورت حقایق ثابت روز درآمده است.چه بسا مسائل غیرممکنی در گذشته، امروز به صورت حقایق مسلم درآمده ‌اند. نسل‌های آینده، انواع حیات را که امروز ما حتی خواب آن را هم روی زمین […]