فرح عباسی
بوق و کرنا برای وام ضروری بازنشستگان، مرهم است بر زخمشان یا نمک؟؟؟؟ ۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
فرح عباسی فرهنگی بازنشسته

بوق و کرنا برای وام ضروری بازنشستگان، مرهم است بر زخمشان یا نمک؟؟؟؟

 به نام خدا طی دو سه روز اخیر، موضوع داغ فضای مجازی از کانال های خبری گرفته تا گروه های دوستانه، آغاز ثبت نام وام هفت میلیون تومانی بازنشستگان از اول اردیبهشت ماه است. هفت میلیون تومان مبلغ کمی نیست که من بازنشسته ناشکری کنم، اصلا میلیون یعنی یک عدد با شش تا صفر ناقابل( […]