فرضعلی سالاری
ضرورت توجه به کیفیت زندگی در مناطق صنعتی ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱
فرضعلی سالاری

ضرورت توجه به کیفیت زندگی در مناطق صنعتی

فرضعلی سالاری – کنشگر برنامه‌ریزی و توسعه منطقه‌ای– آیا مبنا و معیاری مشخصی برای ایجاد و توسعه فضاهای سبز عمومی بر اساس استقرار فعالیت های صنعتی بزرگ و سنگین، برداشت منابع طبیعی و معدنی در سطح و عمق زمین در مناطق مختلف وجود دارد؟ بخش بسیار مهمی از فعالیت‌ها و ساخته‌های انسانی در مناطق صنعتی […]

فرهنگ، هویت و صنعت (توسعه) در جنوب استان بوشهر بوشهر ۱۷ آبان ۱۴۰۰
فرضعلی سالاری

فرهنگ، هویت و صنعت (توسعه) در جنوب استان بوشهر بوشهر

نصیربوشهر – فرضعلی سالاری کنشگر برنامه ریزی و توسعه منطقه ای: فرهنگ یک جامعه اساس هویت آن جامعه است. به مناسبت روز فرهنگ عمومی منطقه کنگان و عسلویه ، از جامعه سنتی و هویت اجتماعی پایدار تا هویت کوتاه مدت منطقه صنعتی آیا صنعت توانسته باعث پدید آمدن هویتی خاص در منطقه شود، هویت منطقه […]