فروزان رضایی
نقد و بررسی کتاب روانشناختی خودکامگی ۱۰ خرداد ۱۳۹۹
فروزان رضایی

نقد و بررسی کتاب روانشناختی خودکامگی

فروزان رضایی   جباریت خودمانی مانس اشپربر، روانشناس اتریشی، به دلیل جبر حاکم بر سیستم سیاسی و نظارتی خیلی زود تحت تاثیر اندیشه های سوسیالیستی قرار گرفت، و در همین حین بود که شیفته ی تئوری آدلر (روانشناسی فردی) شد طوری که بعد از اینکه به شاگردی آدلر درآمد بخاطر پیشرفتش در این زمینه از […]