فواد شمس
باز کردن کلاف سردرگم قره‌باغ؛ با دست یا با دندان؟ ۱۷ مهر ۱۳۹۹
فواد شمس - کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی

باز کردن کلاف سردرگم قره‌باغ؛ با دست یا با دندان؟

ادامه تنش نظامی در قره‌باغ بین آذربایجان و ارمنستان توجه افکار عمومی جهانیان و به تبع آن افکار عمومی مردمان ساکن در ایران را بیش از گذشته جلب کرده است. بحران قره‌باغ از دیرباز کلاف سردرگم بوده است. برای فهم بخشی از این بحران باید ابتدا موقعیت جغرافیایی این منطقه را به درستی درک کرد. […]