قاسم یاحسینی
جهان داستانِ بوشهر و جان احمدیان ۱۶ تیر ۱۴۰۰
قاسم یاحسینی

جهان داستانِ بوشهر و جان احمدیان

نصیربوشهر – سیدقاسم یاحسینی – درست یادم نیست زمستان ۱۳۷۵ بود یا ۱۳۷۶ که جمعی از نویسندگان و شاعران از تهران به بوشهر آمدند. برجسته ترینشان زنده یاد «رضا سیدحسینی» نویسنده و مترجم مشهور بود، که سنین کهولت را سپری میکردند. در بوشهر شادروان منوچهر آتشی نیز به آن جمع پیوست. چندین نشست ادبی و […]