قالیباف
نامه سرگشاده به دکتر قالیباف 14 تیر 1399
مجیدغاله کارشناس ارشدفقه وحقوق اسلامی

نامه سرگشاده به دکتر قالیباف

بسمه تعالی جناب آقای دکتر قالیباف ریاست محترم مجلس شورای اسلامی. آنان که زمستان را از پشت پنجره دیده‌اند و گرسنگی راهم فقط در کتاب ها خوانده اند، نخواهند توانست که نمایندگانی شایسته برای دفاع ازحقوق مردم باشند. شهید بهشتی. چندسالی است فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر نامگذاری سال اقتصاد مقاومتی وجهش تولید، چراغ […]