قدس
بیانیه بسیج دانشجویی دانشگاه خلیج فارس به مناسبت روز قدس 02 خرداد 1399

بیانیه بسیج دانشجویی دانشگاه خلیج فارس به مناسبت روز قدس

بسمه تعالی اکنون در نقطه ای از تاریخ قرار گرفته ایم که مشخصا صف کفر و اسلام از هم جدا شده است.صف ظالم از مظلوم جدا شده است.امروز کمتر کسی در دنیاست که صدای کودکان مظلوم یمن،نوجوانان سوریه،جوانان عراق و مردم مظلوم هند و کشمیر را نشنیده باشد. بر کمتر کسی اینروزها جنایات حکومت های […]

با قدس و مردم فلسطین در با فضیلت ترین ماه سال 31 اردیبهشت 1399
بهرام نکیسا

با قدس و مردم فلسطین در با فضیلت ترین ماه سال

هیچ انسان آزاده و مسلمانی را نمی توان یافت نسبت به ستمی که بر انسانیت ، مردم ، سرزمین و تاریخی می رود ، بی تفاوت و ساکت باشد . در این راه همواره انسان های خدائی و آزاده ای هستند که هرگز از تکلیف و رسالتی که بر دوش دارند غافل نمی شوند و […]