قدس
بیانیه بسیج دانشجویی دانشگاه خلیج فارس به مناسبت روز قدس ۰۲ خرداد ۱۳۹۹

بیانیه بسیج دانشجویی دانشگاه خلیج فارس به مناسبت روز قدس

بسمه تعالی اکنون در نقطه ای از تاریخ قرار گرفته ایم که مشخصا صف کفر و اسلام از هم جدا شده است.صف ظالم از مظلوم جدا شده است.امروز کمتر کسی در دنیاست که صدای کودکان مظلوم یمن،نوجوانان سوریه،جوانان عراق و مردم مظلوم هند و کشمیر را نشنیده باشد. بر کمتر کسی اینروزها جنایات حکومت های […]

با قدس و مردم فلسطین در با فضیلت ترین ماه سال ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
بهرام نکیسا

با قدس و مردم فلسطین در با فضیلت ترین ماه سال

هیچ انسان آزاده و مسلمانی را نمی توان یافت نسبت به ستمی که بر انسانیت ، مردم ، سرزمین و تاریخی می رود ، بی تفاوت و ساکت باشد . در این راه همواره انسان های خدائی و آزاده ای هستند که هرگز از تکلیف و رسالتی که بر دوش دارند غافل نمی شوند و […]