ققنوس وار چون اصلاح طلبان
ققنوس وار چون اصلاح طلبان 10 اردیبهشت 1399
مجتبی خرم آبادی

ققنوس وار چون اصلاح طلبان

پروژه عبور ازخاتمی برای بار دوم رقم خورد.این بار نه دوم خردادی است نه دولت اصلاحات نه تردید آمدن یا نیامدن خاتمی برای دوره دوم،ریاست جمهوری است.این بار خاتمی گاهگاهی در محافل حاضر یا مصاحبه می کند و هیچ منصب رسمی ندارد اما همچنان رهبر معنوی اصلاح طلبان است.در دوره ریاست جمهوری سید محمد خاتمی […]