مجتبی مقاتلی
نیاز به بهبود اورژانس جاده ای در مسیر همیشه پرخطر 28 آذر 1399
مجتبی مقاتلی

نیاز به بهبود اورژانس جاده ای در مسیر همیشه پرخطر

نصیر بوشهر – مجتبی مقاتلی – این تصاویر اورژانس جاده ای دهستان بندربوالخیر میباشد که روزانه میلیارد ها تومان کالا ترخیص و به بازارهای کشور روانه میشود و در حقیقت روزانه میلیاردها تومان ارز از طریق همین گمرکات و بنادر داد و ستد می شود. اما آیا این ساختمان و این امکانات زیبنده مردم این منطقه […]

بوشهر غنی، فقیرتر از همیشه.. 02 شهریور 1399
مجتبی مقاتلی

بوشهر غنی، فقیرتر از همیشه..

لیگ نوزدهم با همه فراز و نشیب های خاص خود برای ما بوشهری ها در نهایت تنها تلخ کامی به جای گذاشت از بدو ورود شاهین شهرداری بوشهر در آغاز لیگ نوزدهم وعده هایی از سوی برخی چهره های سیاسی و ورزشی به فوتبال بوشهر داده شد؛امری که البته در همه این سه سال از […]