محسن صدیق
در سوگ امرو هیچستانی 11 شهریور 1399
محسن صدیق

در سوگ امرو هیچستانی

آسمان دشتستان همچنان رنگ بغض دارد!!!!! چه فاصله عمیق اجتماعی!! چه روزهای غمبار خسته ای!!! این روزگار کثیف چرا طنز نمی داند؟ چرا با او نمی شود شوخی کرد؟ چرا از گپ و گفت بیزار است… دستان‌ بی رحم‌ او چرا فقط تاختن‌ می داند؟ دوباره شلاق او… دوباره درد …دوباره جدایی… لعنت به این […]