محمدرضاگرگی لیراوی
آخرین امید کارگران_اولین درایت نمایندگان استان 11 مهر 1399
محمدرضاگرگی لیراوی فعال حوزه کارگری

آخرین امید کارگران_اولین درایت نمایندگان استان

بعد از گذشت بیش از هفت سال بالاخره موج تغییرات مدیریتی به اداره کل کار استان رسید و شاهد تغییر در راس این مجموعه هستیم . اداره ای با گستردگی کار فراوان که می بایست خدمتگزار بهترین و خدوم ترین مجموعه انسانی،یعنی کارگران باشد . اداره کار استان بوشهر که در زمان تصدی آقای *حمیدرضا […]

تطابق حرف و عمل در دوران کرونا 19 فروردین 1399
محمدرضاگرگی لیراوی

تطابق حرف و عمل در دوران کرونا

بنام خدا این روزها مردم اکثر نقاط دنیاگرفتار ویروس منحوس کرونا شده وروزانه عده زیادی در سراسر عالم جان خود را در پی ابتلا به این ویروس ازدست می‌دهند.در ایران عزیزما نیز روزانه شاهد از دست رفتن هم‌وطنان عزیزمان در جای‌جای کشور هستیم که البته وضعمان نسبت به سایر کشورها ازجمله کشورهای مدعی بسیار بهتر […]