محمد احمدی
⁩کارناوال کرونایی! ۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
محمد احمدی

⁩کارناوال کرونایی!

در کنار هیاهو ها و تشویش های ایجاد شده ناشی از شیوع کرونا عده ای شروع به جوک ساختن درباره آن کردند و در مقابل نیز عده ای این جوک ساختن ها را مورد نکوهش قرار دادند؛برای آنکه مفهوم را بهتر درک کنم با میخاییل باختین(فیلسوف و نویسنده) همراه شدم و او پس از تشریح […]