محمد رزمی
با ارائه طرح های مناسب برای جلوگیری از تضییع حقوق مرزنشینان و ملوانان، دولت را وادار به تغییر نگرش نمایید ۲۵ خرداد ۱۳۹۹
محمد رزمی فعال اجتماعی

با ارائه طرح های مناسب برای جلوگیری از تضییع حقوق مرزنشینان و ملوانان، دولت را وادار به تغییر نگرش نمایید

جناب آقای حاج عبدالکریم جمیری نماینده محترم و معزز، بوشهر، گناوه و دیلم با عرض سلام و ادب و احترام و با تبریک دومین دوره نمایندگی شما در مجلس توقع مردم از حضرتعالی بعنوان نماینده مردم بخش عظیمی از ساحل نیلگون خلیج فارس در حفاظت و حراست از معیشت و امرار معاش از راه دریا […]