محمد عامری
گمرک قدیم بندر محمد عامری ۰۸ مرداد ۱۴۰۰
ناخداجواد غلام نژادجبری

گمرک قدیم بندر محمد عامری

نصیربوشهر – جواد غلام نژاد جبری – قدمت این بنای قدیمی یا همان (گمرک قدیم) بندر محمدعامری (مدمری) دراواخردوره پهلوی اول قدمت تاریخی دارد. که به همین سبک و شکل و مهندسی در بندر های دیگر مثل ( دیر ، بوالخیر و لاور ) هم ساخته شده است. گمرک ۲ درب داشته( ورودی و خروجی […]