مروارید خلیج فارس
آشنایی با جزیره خارک و میراث تاریخی آن به مناسبت روز خلیج فارس ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

آشنایی با جزیره خارک و میراث تاریخی آن به مناسبت روز خلیج فارس

دریانوردان خلیج فارس از دیرباز شرایط جغرافیایی و اقلیمی جزیره خارک را می شناختند و از چندین هزار سال پیش کشتی های آنان در کنار این جزیرۀ صخره ای پهلو می‌گرفت. یک معبد یونانی، یک آتشکده، صومعه و کلیسایی نسطوری و مسجدی قدیمی، بقایای اماکن مقدس مردم قدیم خارک می‌باشد. طی سده ها و هزاره […]