مسئولیت اجتماعی
نیروگاه اتمی، بی توجه به مسئولیت اجتماعی ۰۶ آبان ۱۳۹۹
امیرحسین تاجدینی روزنامه نگار

نیروگاه اتمی، بی توجه به مسئولیت اجتماعی

نصیر بوشهر – امیرحسین تاجدینی – بحث مسولیت های اجتماعی به ‌طورکلی به این مسئله توجه دارد که چقدر فعالیت‌های تولیدی یا خدماتی بنگاه‌های اقتصادی، حامی محیط ‌زیست، حامی جامعه، حامی اقتصاد پایدار، حامی حقوق برابر کارکنان، حامی حقوق انسان‌ها و حیوانات یا نسل‌های آینده است. مسئولیت اجتماعی شرکتی یا مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها یا مسئولیت […]