مسعود مهبودی
انجام تعهدات ارزی با اختلال در صادرات 27 تیر 1399
مسعود مهبودی صادره کننده آبزیان

انجام تعهدات ارزی با اختلال در صادرات

دستورالعمل جدید بانک مرکزی مبنی بر بازگشت ارز توسط صادرکنندگان خودزنی و ضربه سنگین به تولید و صادرات به خصوص در بخش کشاورزی است. استان بوشهر به عنوان اولین تولیدکننده میگو پرورشی و سهم عمده ای در صادرات آبزیان درکشور را دارد و تعداد زیادی در این صنعت مشغول به کار هستند، از کارگران فصلی […]