مسولیت اجتماعی
ایجاد یک معاونت جدید در ساختار وزارت نفت ۲۷ خرداد ۱۳۹۹
خبرنگار نصیر بوشهر

ایجاد یک معاونت جدید در ساختار وزارت نفت

اختصاصی نصیر بوشهر ؛ وزیر نفت موافقت خود را با ایجاد”معاونت امور مسئولیت اجتماعی” در ساختار این وزارت خانه به شرکت های زیر مجموعه ابلاغ کرده است. وزیر نفت مدتی پیش نیز “سیاست‌ها و نظام‌نامه نحوه ایفای مسئولیت‌های اجتماعی در صنعت نفت» را به تمامی دستگاه های زیر مجموعه خود ابلاغ کرده بود و اکنون […]