مشروطه
مسخِ روحی و انحطاطِ عقلانی و سیاسی جامعهٔ ایران ۱۴ مرداد ۱۴۰۰
در سالروز صدور فرمان مشروطیت

مسخِ روحی و انحطاطِ عقلانی و سیاسی جامعهٔ ایران

حق این است که نسل مشروطیت، با همهٔ نقاط ضعف که در زندگی اغلب مردانش می‌توان یافت، نسلی است سربلند. بعد از شهریور ۱۳۲۰ و به‌ویژه بعد از کودتای ۱۳۳۲ و به‌ویژه‌تر بعد از اصلاحات ارضی و انقلاب سفید و همین‌طور بیا تا بعد و بعدتر، ایران به‌ لحاظ اجتماعی دچار یک نوع مسخ روحی […]