مهدی شاد
بایدها و چرایی لزوم تشکیل دولت وفاق و اتحاد ملی 25 تیر 1400
مهدی شاد

بایدها و چرایی لزوم تشکیل دولت وفاق و اتحاد ملی

نصیربوشهر – مهدی شاد – انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری ،از ایستگاه پایانی خود گذشت تا دفتر تاریخ سیاسی ایران مهیای تورق فصل جدیدی از سیاست ورزی و مدیریت اجرایی در جمهوری اسلامی شود. شاید در هیچ دوره ای از انتقال قدرت در تاریخ سیاسی بعد از انقلاب ۵۷، واسپاری سکان اجرایی دولتهای مستقر و […]