مهری کرمی
مهری کرمی ، مهربانوی فرهنگ وادب شهرعمارت ها 20 تیر 1401
جمیل رزمی

مهری کرمی ، مهربانوی فرهنگ وادب شهرعمارت ها

  جمیل رزمی ؛ به بهانه روزقلم به همت فرهنگسرای امیری باحضور شخصیت های تاثیرگذار برفرهنگ وادب وجمع کثیری از دوستداران فرهنگ وادب درشبی به یادماندنی دربوشهر شهر عمارت هابرگزارشد دراین مراسم ازخانم مهری کرمی شاعر وادیب سرشناس ودکترعاشوری نژاد به شکل شایسته ای تجلیل به عمل آمد خانم کرمی که از زنان فرهیخته وپرتلاش […]

جهانی که مرا جلد کرده است 17 تیر 1400
مهری کرمی روزنامه نگار

جهانی که مرا جلد کرده است

نصیربوشهر – مهری کرمی – منتقد تیزبین موشکاف وتوانمند بوشهری فرشید جان احمدیان بحق یکی ازتاثیر گزارترین شخصیت ادبی وفرهنگی بوشهر که بدون شک حق بزرگی برگردن ادبیات این مرز وبوم دارد، واقعا انچنان که شایسته است قدر ندیده. درکشورما بخصوص دراقلیم ما که مهد بزرگان ادبیات کلاسیک ونوین ایرانست چقدر به منتقدان بهامی دهیم؟ […]